Naši projekti

Kao udruženje koje se bavi kulturom i obrazovanjem kreirali smo 2 projekta u ovim oblastima. 

Kultura: UČENJE TRADICIJE KROZ NARODNE IGRE I NOŠNJE

Obrazovanje: PAMETNO DETE NA INTERNETU

U obrazovnom projektu – PAMETNO DETE NA INTERNETU – naši konsultanti u oblasti informacionih tehologija – IT (koji su i doktori nauka i profesori Univerziteta), uče decu tehnikama kako da prepoznaju opasnost i na koji način da reaguju u različitim situacijama u kojima mogu naći na Internetu, dok u drugom delu se edukuju roditelji kako da se postave prema deci, kako da ih posavetuju i da provere da li je sve sa detetom U obrazovnom delu naši konsultanti u oblasti informacionih tehologija – IT (koji su i doktori nauka i profesori Univerziteta), uče decu tehnikama kako da prepoznaju opasnost i na koji način da reaguju u različitim situacijama u kojima mogu naći na Internetu, dok u drugom delu se edukuju roditelji kako da se postave prema deci, kako da ih posavetuju i da provere da li je sve sa detetom u redu dok bezbedno koristi Internet. Ovaj projekat podrazumeva dvodnevnu radionicu:

– 1. DEO je rad sa decom gde se u uvodnom delu radi edukacija prilagođena uzrastu dece koja prisustvuje predavanjima, nakon toga radi se demonstracija kroz primere na koje sve deca mogu naići i sumulacija raznih situacija putem projektora i kroz aktivnu radionicu.
– 2. DEO – radimo sa roditeljima i edukujemo ih na koji način treba da priđu svom detetu u razgovoru i kroz primere kako bi dete steklo pravog prijatelja i poverilo se na pravi način a ne krilo se i na taj način se dovelo u opasnu situaciju i nebezbednu na Internetu. I u ovom delu imamo praktičan rad i primere gde predavači smuliraju pitanja dece ka roditeljima i kroz aktivnu radionicu daju prave sugestije.