Osnivači i Upravni odbor

Udruženje građana je osnovano od strane 14 visokoobrazovanih osoba, uglavnom iz oblasti kulture i obrazovanja. Nekoliko osnivača su univerzitetski profesori. Dva osnivača su nam osnivači i umetnički rukovodioci kulturno-umetničkih društava iz Beograda. Pre svega su porodični ljudi (i dame i gospoda), poseduju veliko iskustvo u radu sa decom i žele da poprave stanje u kulturi i obrazovanju koje je na jako niskom nivou u Beogradu, a i celoj Srbiji, nažalost. 

Svi građani su dobrodošli da nam se priključe da svojim primerom, radom i požrtvovanošću napravimo Beograd i Srbiju lepšim mestom za život svih nas i naše dece koja dolaze.

 

Upravni odbor čine 3 člana:

Prof. dr Komlen Lalović, dipl. inž. IT – Predsednik UO

Prof. Vojin Jovanović, – Zamenik

pukovnik u penziji Gojko Lalović, član

Ko smo to mi?

Prof. dr Komlen Lalović, dipl. inž. IT 

Jedan je od osnivača i pokretača udruženja. Ima preko 10 godina radnog iskustva u oblasti IT. U nastavničkom zvanju je Docenta na MEF fakultetu. Dobitnik je godišnje nagrade grada Beograda u 2015. godini, za nauku-za pronalazaštvo za svoj patent. Doktorirao je u oblasti računarskih nauka, prirodno-matematičkog naučnog polja. Igrač je 1. ansambla narodnih igara preko 15 godina i član akademskog društva VTŠ Novi Beograd (nekada politehnička akademija) na Novom Beogradu. Oženjen, otac 1 deteta.

Prof Vojin Jovanović

Jednom rečju veliki kosmopolita i virtuoz. Umetnički rukovodilac AD VTŠ Novi Beograd preko 40 godina! Radio je i u obrazovnom sistemu dugi niz godina kao profesor u školi. Dobitnih je mnogih nagrada u oblast kuture, koreograf narodnih igara i izveo je na pravi put preko 10 hiljada dece u svom radnom veku.

Gojko Lalović, pukovnik u penziji

Završio je Vojnu akademiju 1977. godine, rod artiljerija. Sa 42 godine staža dostigao je čin pukovnika i bio na velikom broju odgovornih dužnosti. Učesnik je u svim ratnim dešavanjima koja su zahvatila našu zemlju i to kao dobrovoljac, za šta je dobio i veliki broj odličja i ordenja od predsednika republika koji su se menjali, a najviši je orden u oblasti odbrane i bezbednosti 1. stepena. Oženjen je i otac 2 deteta, deda 1 unuka.